<<< DUS KA DUM- SWASTH RAHENGE HUM IN BIHAR VIDHAN SABHA ANNEX BUILDING ON 26-07-13 >>>